Logo
Badania techniczne a ubezpieczenie
25 sie 2016

Badania techniczne a ubezpieczenie

Post by Radek

Obowiązek regularnego wykonywania badań technicznych samochodu nakłada na jego właściciela Prawo o ruchu drogowym. Wciąż jednak wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy jak ważne są te badania w odniesieniu do zawieranych ubezpieczeń OC i AC. Ich brak może wiele kosztować.

O przeglądzie słów kilka

Badania okresowe pojazdu mają na celu sprawdzenie stanu technicznego danego samochodu, a także potwierdzenie, że jest on sprawny i bez przeszkód może być dopuszczony do jazdy po polskich drogach. Takiej diagnostyce musi być poddawany każdy zarejestrowany pojazd osobowy. Wyjątek stanowią auta fabrycznie nowe, które po raz pierwszy muszą odwiedzić stację kontroli pojazdów dopiero 3 lata od pierwszej rejestracji, kolejne dopiero po 2 lata, a potem już obowiązkowo co roku.

Przeglądu samochodu osobowego można dokonać w dwóch typach stacji – podstawowej (mogącej przyjmować jedynie auta, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony) oraz okręgowe (przyjmującej wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne, łącznie z autobusami i ciężarówkami). Cena takiego przeglądu jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. i wynosi obecnie 98 zł bez względu na to, w której ze stacji zostanie wykonany.

Przegląd auta a OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe i musi je posiadać każdy właściciel zarejestrowanego w Polsce samochodu. Polisa ta działa w momencie, gdy właściciel danego pojazdu spowoduje nim szkodę. Wtedy towarzystwo, z którym zawarło się OC, jest odpowiedzialne za wypłacenie należytego odszkodowania wszystkim osobom poszkodowanym oraz właścicielom zniszczonego mienia.

Wydawać się może, że kupując najlepsze ubezpieczenie OC samochodu, działa ono zawsze i wszędzie. Rzeczywistość jest jednak inna. Sama ustawa, polis określa sytuacje w których ubezpieczyciel nie odpowiada za spowodowaną przez klienta szkodę, a także kiedy może domagać się zwrotu wypłaconych środków. I zgodnie z jej zapisami towarzystwo ma do tego prawo, gdy:

  • szkoda została wyrządzona umyślnie, po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, czy też substancji psychotropowych;
  • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  • kierujący nie posiadała uprawnień do prowadzenia samochodu (wyjątkiem są przypadki ratowania życia ludzkiego, mienia, albo też pościg za osobą, która popełniła przestępstwo);
  • osoba powodująca szkodę uciekła z miejsca zdarzenia.

Nie ma więc obaw, ze z powodu braku badań technicznych kierowca będzie musiał wypłacać odszkodowanie z własnej kieszeni.

Nieco gorzej jest w przypadku, gdy to poszkodowany nie ma ważnego przeglądu. Jego brak może zostać wykorzystany przez ubezpieczyciela, który stwierdzi, że pojazd nie był sprawny w momencie zdarzenia i przez to kierujący mógł przyczynić się do powstania szkody. Warto pamiętać, że towarzystwo musi udowodnić taką tezę bezspornie, jeśli chce z tego powodu obniżyć wysokość odszkodowania.

Badania techniczne a AC

W przypadku ubezpieczenia autocasco sprawy mają się już zgoła inaczej, ponieważ tutaj podstawą roszczeń są ogólne warunki ubezpieczenia. Dokument ten jest podstawą całej polisy, nie tylko dokładnie określa na jakich zasadach świadczona będzie ochrona, ale także w jakich przypadkach nie będzie ona świadczona, a towarzystwo zwolnione będzie z obowiązku wypłaty odszkodowania. Warto na te zapisy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w razie wystąpienia jednej z opisanych tam sytuacji, samochód trzeba będzie naprawiać z własnej kieszeni.

Co AC ma do badań technicznych? Bardzo dużo. Jak można przeczytać w OWU każdego towarzystwa, które oferuje autocasco, jeśli pojazd nie posiadał aktualnego przeglądu – odszkodowanie się nie należy. Jest to związane z ryzykiem wystąpienia szkody. Auto posiadające ważne badania techniczne jest sprawne i nie ma przeciwwskazań, aby jeździło po drogach. Niezależnie więc od towarzystwa w którym kupiło się autocasco i jego zakresu warto wiedzieć, że bez przeglądu w razie uszkodzenia pojazdu, towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

  • Nawet jeśli przy zawieraniu ubezpieczenia posiadało się przegląd, ale w dniu szkody był on już nieważny, a zły stan auta był przyczyną zdarzenia – działa wyłączenie zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia – mówi Marcin Szermański, specjalista z porównywarki oferującej ubezpieczenia – RankomatDlatego też, posiadając AC należy zawsze pamiętać, aby posiadać również ważne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego naszego auta.

Dobrze pamiętać o badaniach technicznych, bo dzięki temu nie tylko ma się pewność, że pojazd jest sprawny, ale i w porę można wyłapać poważne awarie. To także zabezpieczenie przed problemami z ubezpieczeniem autocasco oraz kontrolą policji. Warto pamiętać, że jeżdżąc samochodem bez ważnego przeglądu trzeba liczyć się nie tylko z mandatem, ale i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Tags: ,