Logo
Co charakteryzuje normę VDA 6.3?
14 cze 2021

Co charakteryzuje normę VDA 6.3?

Post by Radek

Nieustanny postęp techniczny oraz wymagania stawiane przez klientów, zmuszają właścicieli przedsiębiorstw do tego, aby poprawić jakość swoich usług w całym łańcuchu dostaw. Nowe zadania są również stawiane przed wszelkimi Systemami Zarządzania Jakością, przez co konieczne jest wprowadzenie nowych norm oraz ich bieżąca aktualizacja, pozwalająca na utrzymanie stabilnych procesów. Jedną z istotnych kwestii, odpowiadającą za jakość analizy procesów jest audyt w oparciu o normę VDA 6.3.

Na etapie produkcji, a także w kolejnych fazach dystrybucji towaru, konieczne jest zachowanie odpowiednich standardów, które będą spełniały wszystkie wymagania stawiane przez klientów. Jednocześnie nowoczesne technologie umożliwiają skuteczną analizę procesów, a także obserwację wszystkich powiązań i dodatkowych funkcji od samego początku powstawania. Przeprowadzanie audytów według normy VDA 6.3 daje właśnie taką możliwość.

Co to jest VDA 6.3?

VDA 6.3VDA 6.3 to standard opisujący metodę przeprowadzania analizy audytów procesu w przemyśle motoryzacyjnym. VDA 6.3 to standard audytu procesu wymagania, a zatem obejmuje kontrolę nad wszystkimi dostawcami – przede wszystkim dostawców związanych z produkcją samochodów w Niemczech. Wymogi zostały zawarte w opisie oceny dostawcy, co pozwala na założenie, iż kontrola wykaże wszystkie nieprawidłowości i wskaże elementy do rozwoju.

Wymogi normy VDA 6.3 opierają się na katalogu pytań kwestionariusza, a także kryteriów oceny podczas audytu. Standard normy VDA 6.3 jest skonstruowany w taki sposób, aby znalazł swoje zastosowanie zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i wielkich koncernach działających na skalę światową.

Audyt normy 6.3 służy do monitorowania wszelkich procesów produkcji, a także do analizy i bieżącego monitorowania występujących błędów. Efektem tych działań jest potwierdzenie zgodności produktu ze wszystkimi postawionymi wymaganiami.

Jakie są wymagania normy VDA 6.3?

Standard normy VDA składa się przede wszystkim z katalogu pytań oraz kryteriów oceny. Oprócz tego w wymaganiach można znaleźć wytyczne niezbędne do kwalifikacji audytorów, a także przygotowania ich podczas szkoleń do przeprowadzania audytów.

Audyt VDA 6.3 znajdzie swoje zastosowanie w trakcie prowadzenia audytów wewnętrznych procesów i działań podejmowanych w codziennej pracy organizacji. Wymogi normy VDA 6.3 można również z powodzeniem wykorzystać do przeprowadzenia audytów zewnętrznych, począwszy od pierwszego etapu produkcji, a na dystrybucji kończąc.

Wymagania jakie stawia norma VDA dotyczą przede wszystkim działań podejmowanych przez kierownictwo organizacji, które powinno opierać się na ustaleniu polityki jakości, a także nadzorowaniu wszelkich celów jakościowych. Oprócz tego konieczne jest uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa wyrobu, a także kosztów jego jakości. Do wymagań można zaliczyć również odpowiednie przeszkolenie zespołu, który będzie poczuwał się do zapewnienia maksymalnej jakości produktu.

Audyt VDA 6.3 stawia przed organizacją wymagania bezpośrednio związane z procesem wyrobu oraz całym łańcuchem dostaw. Do kontrolowanych wymagań audytu zalicza się między innymi:

  • umowy zawierane z kontrahentami,
  • sprawdzenie rozwoju wyrobu, czyli podejmowanych działań w zakresie podniesienia jego jakości,
  • plan całego procesu wytwarzania, a także prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i sposoby jej przechowywania,
  • współpracę z dostawcami,
  • odpowiednią identyfikację wyrobu,
  • sprawowanie nadzoru nad środkami kontrolno-pomiarowymi, wyrobami niespełniającymi standardów bezpieczeństwa, wprowadzanie korekt.

VDA 6.3

Kto powinien spełniać wymagania standardu VDA 6.3?

Standard VDA 6.3 jest skierowany przede wszystkim do organizacji zajmujących się produkcją wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, a także współpracującymi z dostawcami w celu sprawdzenia jakości oferowanych przez nich usług. Powinni spełniać go firmy zajmujące się tworzeniem produktów motoryzacyjnych, przy współpracy dostawców zewnętrznych. W ten sposób nie tylko zapewniają bezpieczeństwo i jakość, ale również zwiększają wydajność organizacji i spełniają wysokie oczekiwania klientów.

Szkolenia z zakresu VDA 6.3

Szkolenie z zakresu VDA 6.3 daje możliwość poznania wszystkich wymagań stawianych przez rozszerzenie standardu, a także poznanie zasad prowadzenia audytów procesu. Oprócz tego szkolenie umożliwia opanowanie skutecznej metodyki audytów i dokładną analizę poszczególnych kroków w kwestionariuszu pytań.

Szkolenie z VDA 6.3 to ogromne możliwości sprzedażowe dla organizacji, która posiada certyfikat VDA, podnosząc przy tym poziom własnych usług. Jednocześnie szkolenie z zakresu VDA 6.3 pozwala na wyeliminowanie błędów jakościowych, a także przestojów w procesie produkcji. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zwiększa także przewagę firmy nad konkurencją.