Logo
27 sie 2018

Legalizacja zbiorników LPG w praktyce

Post by Radek

Legalizacja butli oraz zbiorników LPG to proces polegający na rejestrowaniu i przeglądzie butli LPG w samochodach. Legalizacja następuje w procesie produkcji. Wszelkie zbiorniki ciśnieniowe, które zostają umieszczane w pojazdach, muszą być obowiązkowo legalizowane. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykonywania przeglądu w określonym terminie. Jest to zależne od producenta i objętości butli/ zbiornika.

Legalizacja zbiorników LPG w praktyce

Legalizacja oraz przegląd techniczny to procesy, które są wykonywane przez specjalnie uprawnione w tym celu jednostki. Warto jest wiedzieć, że uprawnienia, które pozwalają na wykonanie jakichkolwiek badań w tym zakresie, nadawane są przez Transportowy Dozór Techniczny. Co wchodzi w skład obowiązków użytkownika pojazdu z instalacją gazową? Według przepisów, badania muszą zostać przeprowadzone po upłynięciu 10 lat od daty wyprodukowania butli. Jakie to są badania? Otóż, wyróżnia się dwa typy badań – doraźne i okresowe. Ten pierwszy typ badań stosowany jest na zbiornikach, które nie mają więcej niż 10 lat. Dodatkowo, badane są zbiorniki, które posiadają znak TDT. Badania okresowe natomiast, polegają na tym, iż przeprowadza się je na wszystkich zbiornikach LPG w momencie, gdy upłynie dziesięć lat ważności butli. Dodatkowo, badaniu poddawane są zbiorniki nieoznakowane znakiem odbioru TDT. Jak wiadomo, z badaniami związane są pewne dokumenty. Każdy zbiornik poddawany legalizacji i badaniom, otrzymuje własne dokumenty:

  • Decyzja TDT,
  • Protokół z badania.

Wymiana czy legalizacja butli?

Wiele jest osób, które zastanawiają się nad wymianą butli ciśnieniowej. Warto jednak wiedzieć, że fachowa wymiana butli będzie nas kosztować o wiele więcej, niż jej regularna legalizacja. Ogólnie, butle ciśnieniowe oraz wszelkie zbiorniki gazowe należy legalizować co pewien czas i zapewniać im regularny przegląd. Żywotność takich butli może wynieść nawet do 20 lat. Producenci dopuszczają taki okres czasu jako maksymalny. Legalizacja butli jest zatem nie tylko bezpieczna, ale i opłacalna. Butle, które mogą nam służyć do 20 lat, zapewnią nam również bezpieczną jazdę.

Zbiorniki lub butle gazowe muszą być poddawane regularnym przeglądom i badaniom. Mimo długiej żywotności, ważne jest, by sprawdzać czy nie powstały jakikolwiek uszkodzenia czy pęknięcia. Dodatkowo, badanie obowiązuje wszystkie części butli, czyli uszczelki i wszelkie dodatkowe części. Należy więc sprawdzić, czy nie powstała na nich korozja, rdza lub czy nie osadziła się wilgoć. Butla gazowa musi być w jak najlepszym stanie, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom samochodu. Możemy więc dostarczyć do firmy sam zbiornik lub zdemontować go i używać samochodu dzięki benzynie. Usługi, jaki oferują nam firmy wykonujące przeglądy, mogą być różnorodne – warto z nich korzystać, by zapewnić sobie dostateczną ochronę samochodu. Legalizacja, przeglądy oraz regularne przeprowadzanie badań zapewni nam długą żywotność butli i bezpieczeństwo podczas każdej wyprawy naszym pojazdem.


Więcej o legalizacji zbiorników LPG na stronie http://gazmobil.szczecin.pl/