Logo
Kiedy kierowca powinien wykonać psychotesty
15 mar 2017

Kiedy kierowca powinien wykonać psychotesty

Post by Radek

Psychotesty to specjalistyczne badania dla przyszłych kierowców konkretnych kategorii prawa jazdy. Badania takie są konieczne, by człowiek mógł w pełni sprawnie wykonywać wszystkie funkcje kierowcy. Psychotesty ważne są tak samo jak badania. Są to bowiem specjalne testy, które mają za zadanie wykazać, czy jesteśmy zdolni do kierowania pojazdem danej kategorii.

Badania kierowców i psychotesty ważne są w szczególności, gdy kierowanie pojazdem wiąże się z naszą przyszłą pracą. Każdy jest zobowiązany do przejścia badań, żeby osoby przeprowadzające testy miały pewność, że badany posiada wszystkie niezbędne funkcje i zdolności. Przyszły kierowca, który chce kierować pojazdem jakiejkolwiek kategorii, musi wypaść co najmniej zadowalająco na takich testach. Jest to konieczne, by ów człowiek nie stanowił żadnego zagrożenia na drodze dla siebie i innych.

Po co wykonywać badania dla kierowców

Celem przeprowadzania badań i psychotestów dla przyszłych kierowców (także zawodowych) jest sprawdzenie, czy konkretne osoby są zdolne do prowadzenia pojazdu danej kategorii. Badania kierowców ważne są szczególnie w przypadku, gdy mamy do czynienia z kandydatem na zawodowego kierowcę. Trzeba bowiem posiadać nie tylko kwalifikacje i podstawowe umiejętności do prowadzenia pojazdu, ale też być w dobrej kondycji, która pozwoli nam na wykonywanie zawodu. Osoba taka powinna być opanowana, musi myśleć ‘’trzeźwo’’, nie ulegać nerwom. Przyszły zawodowy kierowca musi także odznaczać się niezwykłą umiejętnością orientowania się w terenie. Jest to niezbędne, zwłaszcza dla dostawcy.

Kiedy wykonuje się tego typu testy?

Badania i psychotesty dla kierowców i przyszłych kierowców wykonuje się tuż przed otrzymaniem ważnego prawa jazdy. Osoby, które chcą przedłużyć licencję, również poddawane są takim badaniom. Każdy rodzaj prawa jazdy ma swoje własne testy i badania. Do najważniejszych badań należą obowiązkowo badania wzroku. Jest to bowiem podstawowa czynność, dzięki której możemy zostać kierowcami – obserwowanie. Wzrok musi być w stanie co najmniej dobrym.badania kierowców Lublin

Psychotesty wykonywane są w przypadku każdej kategorii prawa jazdy. Musimy mieć bowiem pewnego rodzaju dowód na to, że podczas prowadzenia naszego pojazdu nie będziemy stanowić żadnej przeszkody dla innych kierowców i pieszych.

Czy testy trzeba powtarzać?

Psychotesty i badania kierowców należy powtarzać jedynie w celu przedłużenia licencji. Tego typu badania zazwyczaj zdaje każdy i nie należy się obawiać, że nie powiedzie się nam. Badania te wykazują jedynie, czy widzimy kolory w odpowiedni sposób, sprawdzają także naszą zdolność odnośnie reakcji.  Badania są proste i konieczne – musimy posiadać odpowiednie zaświadczenie o naszych zdolnościach do prowadzenia pojazdów. Testów i badań nie należy więc powtarzać, jeżeli za pierwszym razem ich nie zdamy. Jest to rzadkość, jednak niestety są osoby, którym nie udaje się zdać takiego testu.

 

Tags: ,